Ugrás a tartalomhoz Skip to footer
Nap
:
Óra
:
Perc
:
Másodperc

2023.12.27. - 18:00-05:00

Nap
:
Óra
:
Perc
:
Másodperc
2023. telén újra

szeged legnagyobb arénás FESZTIVÁLJA

A nagysikerű tavaszi őrület után a két ünnep között ismét jön a város legnagyobb beltéri fesztiválja! A Rádió 1 bemutatja: COLOR ARÉNA Festival. A legnagyobb kedvenceid egy este, egy helyen!

HOGY JUTSZ IDE?

CÍM: 6723 Szeged, Felső Tisza-part 35.

Autóval:
Felső Tisza-part 35.
(LIMITÁLT Parkolás a Pick Aréna saját parkolójában!)

Közösségi közlekedés:
-73,73Y, 74, 74Y, 90F autóbuszvonal
-9, 19 trolibuszvonal
(Etelka Sor megállóhely)

Kerékpár, Lime roller:
-Kerékpártároló rendelkezésre áll!
-Lime legközelebbi parkolópont: Etelka sor-Felső Tisza-part sarok

 1. A programváltozás jogát fenntartjuk.
 2. A rendezvényt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
 3. A belépőn és az eseményben feltüntetett időpontok tájékoztató jellegűek, a koncertek és programok kezdési időpontja és időtartama a meghirdetetthez képest változhat.
 4. Jogunkban áll a különböző programokra egymástól eltérő összegű belépőt értékesíteni. Bizonyos helyszíneket zárva tartani, zártkörű rendezvény esetén korlátozni a belépés lehetőségét.
 5. A belépő, amennyiben a teljes programra szól, nyitástól kapuzárásig biztosítja a bent tartózkodást.
 6. A belépőjegy megvásárlása kizárólag egyszeri belépésre jogosít fel.
 7. Kizárólag azokért a belépőkért tudunk felelősséget vállalni, amelyek hivatalos jegyértékesítő rendszerünkön vagy promóter hálózatunkon keresztül lett vásárolva. Harmadik féltől vásárolt belépőért nem áll módunkban garanciát vállalni.
 8. Amennyiben a rendezvény megtartásra kerül vagy rajtunk kívül eső okok miatt – lásd vis major helyzet – elmarad vagy csak részben valósítható meg a program, abban az esetben nem áll módunkban visszatéríteni a belépő árát.
 9. A területre való belépéssel a Vendég elfogadja, hogy a rendezvényen készülhet róla hang-, és/vagy képfelvétel, melyet később teljes jogkörrel felhasználhatunk, publikálhatunk. A vendég részére ezért semmilyen ellenszolgáltatást nem kell biztosítanunk, az anyag felhasználása nem engedélyköteles számunkra. Korlátlanul megjeleníthetjük és átruházhatjuk promóciók kapcsán. Amennyiben a vendég közszereplőnek minősül, abban az esetben is beleegyezése nélkül jeleníthetjük meg és használhatjuk fel a rendezvényen készült hang-, és képanyagokat.
 10. A belépő megvásárlásával a házirend automatikusan elfogadásra kerül.
 11. A rendezvényt 16. életévüket betöltött személyek látogathatják. 14-ik életévüket betöltött, de még 16 év alatti kiskorúak a rendezvényt csak aláírt szülői nyilatkozat bemutatásával vehetik igénybe. A szülői nyilatkozat letölthető az alábbi linken: https://bit.ly/3kCgqCc A szülői nyilatkozatban az arra jogosult 18 évét betöltött nagykorú mindennemű felelősséget vállal az általa képviselt kiskorú 14-ik életévét betöltött személy iránt! 14 év alattiak szülői felügyelettel sem látogathatják a rendezvényt!

Rendezvényszervező:
Smartads.hu Kft.
6720 Szeged, Jókai utca 1.
Adószám: 23745850-2-06

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Smartads.hu Kft. által szervezésre és megrendezésre kerülő Color Aréna Fesztivál tekintetében a jegyvásárlásra és egyéb szolgáltatások vásárlására, valamint a Smartads.hu Kft. és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, a rendezvényen való részvétel általános feltételeit, illetőleg a Smartads.hu Kft. és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.
I. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó rendezvény szervezőjének adatai:
Smartads.hu Kft.
Székhely: 6720 Szeged, Jókai utca 1.
Cégjegyzékszám: 06 09 018201
Adószám: 23745850-2-06
II. Értelmező rendelkezések:
• Rendezvény: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság által szervezésre és megrendezésre kerülő fesztiválon biztosított programok, és szolgáltatások összessége.
• Rendezvény időtartama: adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A Smartads.hu Kft. fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapokon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.
• Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Smartads.hu Kft. vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.
• Jegy: a Smartads.hu t Kft. által szervezett Rendezvényen a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, részvételi jogosultságot biztosító igazolás (voucher, e-ticket, jegy, napijegy, bérlet).
• Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a Smartads.hu Kft. által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a Smartads.hu Kft. tulajdonában álló igazolás, amely kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.
• Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.
• Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást – a jelen ÁSZF VI.2. pontjában meghatározott valamely módon – a Smartads.hu Kft.-től megvásárló személy.
• Látogató: az a természetes személy, aki a Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
• Nem látogatói Jeggyel belépő Látogató: az a személy, aki munkavégzési céllal van jelen a fesztiválon.
• Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.
• Közreműködő: a Smartads.hu Kft. – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.
• Szerződéses partner: a Rendezvényen a Smartads.hu Kft-vel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági társaság, magánszemély, vagy szervezet.
• Harmadik személyek: a Smartads.hu Kft.–én, a Közreműködőn, a Szerződéses partneren és a Látogatón kívüli természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
• Házirend: az egyes Rendezvényre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben a Rendezvény tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó, belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentum, amelyek elérhetőek a Color Aréna Fesztivál honlapján és a rendezvény helyszínén.
• Fizetési szabályzat: a Smartads.hu Kft. eseti döntése alapján a Rendezvény vonatkozásában esetlegesen kibocsátott, készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.
III. Hatály:
1. 1. Területi hatály: A jelen ÁSZF a Color Aréna Fesztivál egész területén kiterjed a Color Aréna Fesztivál szervezőjére, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A Smartads.hu Kft. és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. A Nem látogatói Jeggyel belépő Látogatóra a jelen ÁSZF-ben írtakon túl egyéb – esetlegesen a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő – előírások is vonatkozhatnak, amelyeket a Smartads.hu Kft. által kibocsátott külön dokumentum (pl. a Házirend) tartalmaz.
2. 2. Időbeli hatály: A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. Kezdete: 2022. június 6. napja.
3. 3. Személyi hatály: A Jegyvásárló a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.
4. 4. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Smartads.hu Kft. -vel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a Smartads.hu Kft. velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.
IV. Egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége:
1. 1. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Smartads.hu Kft. az ÁSZF-et évente jogosult egyoldalúan módosítani, a tárgyévben pedig ugyancsak egyoldalúan, alapos okkal kerülhet sor az ÁSZF módosítására. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvény mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Smartads.hu Kft. által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja.
2. 2. Az ÁSZF tárgyévben történő módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. Az új évre vonatkozó ÁSZF egységes szerkezetben kerül közzétételre. A módosítások a Smartads.hu Kft. által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a „Részvétel a rendezvényen” rész szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag a „Jegyvásárlás” rész szerinti vásárlási folyamatot) érinti, úgy a közzététel időpontjától kezdődő tizennégy napig a Jegyvásárló jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz, vagy ha a Jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére vagy az jogszabályi rendelkezésen alapul. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a Smartads.hu Kft. felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá a Rendezvény Házirendje, valamint a Fizetési szabályzatok és az Adatvédelmi Szabályok, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A Smartads.hu Kft. javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.
V. Jogviszony jellege:
1. 1. Az Smartads.hu Kft. a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre, illetve a Rendezvényen nyújtott Szolgáltatások (programok, vendéglátás, kemping, stb.) igénybe vételére.
2. 2. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényen ténylegesen nyújtott konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét az Smartads.hu Kft. mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek együttműködésében, ezen Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja a Smartads.hu Kft., a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott előadó fellépését)nem garantálja a Smartads.hu Kft. a Látogatók számára, hanem az a Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal a Smartads.hu Kft. mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú és színvonalú program, vagy Szolgáltatás biztosítására. Tekintettel továbbá arra, hogy adott Rendezvény megtartásának olyan objektív akadálya is lehet (pl. vis major helyzetek, jogszabályon alapuló tilalom), ami a szervezés során előre meghirdetett időpontban utóbb nem teszi lehetővé a Rendezvény megtartását, a Smartads.hu Kft. a Rendezvény időpontját ugyancsak nem garantálja, az időpont a Smartads.hu Kft.-n kívülálló akadályozó tényezők függvényében változhat. Mindazonáltal a Smartads.hu Kft. mindenkor törekszik a Rendezvénynek az előzetesen kommunikált időpontban történő megtartására, illetve ellehetetlenülés esetén mielőbb igyekszik az új időpont meghatározására
VI. Jegytípusok, jegyvásárlás
1.Jegy:
A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A Smartads.hu Kft. a Jegyvásárló részére értékesíti a Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Smartads.hu Kft. általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a Color Aréna Jegyét a VII. rész 1. pontja szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.
2. Jegyvásárlás
2.1. Vásárlás elektronikus úton
Az online vásárlási módokat a Smartads.hu Kft. saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a Smartads.hu Kft. meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF, illetőleg az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Smartads.hu Kft. vagy Szerződéses partnere email-ben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Smartads.hu Kft. azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Smartads.hu Kft. általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Color Aréna felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.
Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy, Termék vagy Szolgáltatás vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A Color Aréna a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot vagy Jegyet ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag nem szükséges.
A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.
A Smartads.hu Kft. kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelése nem lehetséges, erre csak a Rendezvényre történő belépéskor kerülhet sor a III. rész 2. pontja rendelkezéseinek megfelelően.
A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a Smartads.hu Kft. a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a Smartads.hu adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Adatvédelmi Szabályokban és annak mellékletében foglaltak szerint továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek.
Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy kerülhet rendelésre. A Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.
A karszalagot a Smartads.hu Kft. azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a Smartads.hu Kft. nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Smartads.hu Kft. az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.
Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a Smartads.hu Kft. vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés, adminisztrációs és/vagy kényelmi díj összege.
A Smartads.hu Kft. fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.
2.2. Vásárlás személyesen
A Jegyvásárló a Smartads.hu Kft. vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon ( a rendezvény weboldalán előre meghírdetett üzletek) nyitvatartási időben készpénz, a Smartads.hu Kft. által meghatározott típusú kedvezménykártya vagy kedvezményutalvány, illetve banki átutalás ellenében, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t, illetve Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat.
2.3. A Jegy, Termékek és Szolgáltatások átruházása
A jegyvásárló nem jogosult arra, hogy a jegyét, vagy jegyeket továbbértékesítse. A továbbértékesítésért minden esetben a továbbértékesítő felel, a továbbértékesítésből harmadik személynek okozott károkért a Smartads.hu Kft. semmilyen esetben sem vonható felelősségre. Amennyiben a Jegyvásárló mégis továbbértékesíti jegyét, úgy a Smartads.hu Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a továbbértékesített jegyet érvénytelenítse. Az érvénytelenítésből eredő károkért a továbbértékesítő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a Smartads.hu Kft. kifejezetten kizár a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet, igazolást.
3. Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása:
A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Smartads.hu Kft. a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l.) pontja alapján kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve a Rendezvény esetében a Smartads.hu Kft. által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.
HHa a Rendezvényt a meghirdetett időpontban a Smartads.hu Kft.-nek fel nem róható okból (vis maior, különösen: a pandémia és egyéb országosan érezhető járvány ) megtartani nem lehet, de a Smartads.hu Kft. a meghirdetett időpont tárgyévét követő esztendő december 31. napjáig terjedő időszakra a Rendezvényre új időpontot hirdet, úgy a Rendezvény elmaradására irányadó szabályokat alkalmazni nem lehet, a jegyek visszaváltására nem kerül sor, hanem a jegyek az új időpontban megtartott rendezvényre változatlanul érvényesek.
A Smartads.hu Kft. a Jegyvásárló által megvásárolt jegy árának visszatérítésére kizárólag akkor köteles, ha a Rendezvény elmaradása kizárólag a Smartads.hu Kft.-nek felróható. A jegyek ilyen esetben a vásárlás helyén válthatók vissza legkésőbb a Rendezvény elmaradásának a honlapon történő közzétételétől számított …. napos jogvesztő határidőn belül 1.000.- Ft összegű visszaváltási díj levonása mellett az eredeti belépő bemutatásával és leadásával. Ilyen esetben kérjük, figyelje a Smartads.hu Kft. közleményeit illetve tájékozódjon a www.colorarena.hu oldalon. Amennyiben a Smartads.hu Kft. maga dönt úgy, hogy elhalaszt egy eseményt, vagy megváltoztatja annak helyszínét, a jegyek, a halasztás vagy a helyszínváltoztatás tényétől függetlenül, az új dátumra vagy helyszínre érvényesek azzal, hogy ugyanezen szabály érvényes arra az esetre is, ha a kijelölt új időpontban sem lehet a Rendezvényt megtartani ugyanezen okból.
Amennyiben a colorarena.hu weboldalon keresztül vásárolta meg belépőjegyeit, úgy visszaváltási igényét el kell küldeni az hello@colorarena.hu email címre megadva a nevét, vásárlási ID számát, a számlaszámot és a bank kódját, mely adatok szükségesek a visszatérítéshez, illetve eredeti belépőjegyeit ajánlott küldeményként kell elküldeni az alábbi címre: Smartads.hu Kft. 6720 Szeged, Jókai utca 1. Ezzel az eljárással a jegy érvényét veszti.
A jegyvásárló a jegy árán kívül nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel, vagy kártérítési igénnyel sem a rendezőkkel, sem a jegyterjesztővel szemben. Online vásárláskor, bármilyen okból történő visszautalás esetén a törlést követő 30 napon belül kerül visszautalásra.
Lemondás, vagy halasztás esetén, a változtatással kapcsolatosan keletkezett költségek (pld. utazás, szálloda, kezelési-, vagy szállítási költségek) megtérítésére a Jegyvásárló nem tarthat igényt.
4. Eltérés a személyekben:
Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a Látogatóval, vagy a vásárló más Látogatók nevében is vásárol, a Smartads.hu Kft. vélelmezi, hogy a vásárlás során a vásárló nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlás által jogosulttá váló Látogató(k) nevében és felhatalmazásával teszi, adja meg, továbbá a vállalt jogokról és kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a jogosulttá váló Látogató(k) részére aszerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt. A jelen pont szerinti felhatalmazás hiányából, hiányosságaiból, valamint a tájékoztatás elmaradásából eredő esetleges károkért a felelősség a vásárlót terheli.
VII. Részvétel a Color Aréna fesztiválon:
1. Karszalag: A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A Smartads.hu Kft. kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén, sérült szalag esetén, mely arra enged következtetni, hogy azt a felhelyezést követően eltávolították, majd más személyre helyezték vissza, úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja. Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a Smartads.hu Kft. által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a Smartads.hu Kft. és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Smartads.hu Kft. nem pótolja vagy cseréli. A Smartads.hu Kft. fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a Smartads.hu Kft.-vel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.
2. Belépés:
A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. Ennek keretében a Smartads.hu Kft. jogosult a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint a Rendezvényre érvényes jegy birtokában belépni szándékozó személyt a jogosultságának igazolása érdekében felhívni valamely igazolás, igazolvány (pl. védettségi igazolvány) és ehhez kapcsolódóan a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására. A bemutatás megtagadása, vagy az előírt iratok hiányában a Smartads.hu Kft. érvényes jegy megléte esetén is jogosult, illetve köteles a belépést megtagadni.
A Smartads.hu Kft. a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvény területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy a Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. A Smartads.hu Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére. A Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető vagy arra alkalmas tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem vihet be a Rendezvény területére kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50cm-nél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül. A Rendezvény területére a DJV Projekt Kft. által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani a Rendezvényen. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 16. (tizenhatodik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a fesztivál területén. A Smartads.hu Kft. jogosult a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek számára gyermekkarszalag viselését kötelezővé tenni. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban legyenek, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb három 16. életévet be nem töltött személy belépése engedélyezett. A Smartads.hu Kft. a beléptetés során jogosult a gyermekkarszalagok vagy a 16. (tizenhatodik) életévüket be nem töltött gyermek(ek) karszalag-adatait kölcsönösen az adott gyermeke(ke)t kísérő nagykorú személy Karszalagjához rendelni. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére a Rendezvény Házirendje írhatnak elő szabályokat. A Smartads.hu Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.
3. Magatartási szabályok a Rendezvény területén: A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat, továbbá a jogszabályok alapján érvényben lévő védelmi intézkedéseket betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvény területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Smartads.hu Kft., valamint a Smartads.hu Kft.-től engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Smartads.hu Kft., valamint a Smartads.hu Kft.-től engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Smartads.hu Kft. a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Smartads.hu Kft. -vel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang-és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Smartads.hu Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik. A Rendezvény egész területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve (a beléptető ponttól számított 100 m-en belül) – a Smartads.hu Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, politikai, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti. A Smartads.hu Kft. fenntartja a jogot, hogy a Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Smartads.hu Kft. által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Smartads.hu Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Smartads.hu Kft. jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Smartads.hu Kft. fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A Smartads.hu Kft. kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a Smartads.hu Kft. egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a Smartads.hu Kft. egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.
4. Magatartási szabályok a Rendezvény területén kívül:A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.
5. Elveszett tárgyak: Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat a Rendezvény Házirendje tartalmazza. A Smartads.hu Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.
6. Biztonság:A Rendezvények területén a Smartads.hu Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.
7. Elsősegély és orvosi ügyelet:A Rendezvény területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított azzal, hogy az azonnali helyszíni ellátás, valamint az esetlegesen ezt követő ambuláns/kórházi ellátás térítésmentes igénybevételére a Jegy nem jogosítja fel a Látogatót, ezek igénybe vételére a Látogató társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.
8. Házirend: A Rendezvény házirendje nem képezi a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirend összefoglalja a Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A Smartads.hu Kft. felhívja a figyelmet, hogy a Házirend előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhat, ezért javasolja ennek figyelemmel követését. Az aktuális Házirend megtekinthető a Color Aréna Fesztivál honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvény helyszínén.
9. Festipay-kártya – és rendezvénykártya
A Color Aréna fesztiválon a kiskereskedelmi forgalom készpénz kímélő fizetési megoldására elektronikus Festipay Fesztivál- és rendezvénykártya (továbbiakban: Festipay kártya) fizetési szolgáltatás működik. A Festipay – kártya készpénz helyettesítő eszközként funkcionál. A Festipay – kártyára a fesztivállátogatók a területen kihelyezett feltöltő pontokon helyezhetnek el készpénzt. A fizetés ezen felül esetlegesen MasterCard, Maestro PayPass, VISA Paywave kártyával a POS terminálon keresztül valósítható meg.
Minden Color Aréna Fesztivál területén kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozónál kártyaelfogadó terminálok (továbbiakban POS terminálok) kerülnek kitelepítésre, amely lehetővé teszi az érintésmentes fizetést. A Szervező a Festipay kártya könnyű és érthető használata érdekében a használati feltételekről tájékoztatást tesz közzé és gondoskodik azok jól látható kihelyezésről. A Festipay kártya visszaváltása legkésőbb a 2023-as Color Aréna Fesztivál záróidőpontjáig lehetséges (2023.12.27. 05:00 óráig) a helyszínen kihelyezett feltöltőponton, ezt követően a kártyán lévő egyenleg lefogyasztható, de nem visszaváltható az alábbi vendéglátóhelyeken, nyitvatartási időben: Sing-Sing Music Hall (6724 Szeged, Mars tér) Retro Club (6720 Szeged, Széchenyi tér 3.) SPIRIT Bár (6720 Szeged, Híd utca 1.) TISZA DOKK (6720 Szeged, Huszár Mátyás rakpart)
10. RePohár
A Color Aréna Fesztiválon a Repohár rendszer működik. Célja a környezet megóvása, a Color Aréna Fesztiválon az eldobható, egyszer használatos műanyag poharak kiváltásával a hulladék mennyiségének csökkentése, valamint a repoharak speciális megjelenésének köszönhetően hatékony kommunikációs eszközként történő használata, egyedi fogyasztói élmény biztosítása. A fogyasztó pohárdíjért repoharat vásárol. A fogyasztó bármely repoharat újabb ital vásárlása esetén tisza repohárra cserélheti. Fogyasztók által a használt repoharak cseréjének feltételei: – sérült, további felhasználásra alkalmatlan (deformált, repedt, lyukas, égett, karcolt, összefirkált ) , stb. repohár nem becserélhető. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a repohár visszaváltására nincs lehetőség.
VIII. Szavatosság és felelősségi kérdések
A Smartads.hu Kft. szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni a Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra, valamint a mindenkor érvényben lévő jogszabályok által a Szervezőre kötelezően előírt ellenőrzési kötelezettség(ek)re is tekintettel a Smartads.hu Kft. nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a Smartads.hu Kft. kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényen belül az egyes események időpontját a Smartads.hu Kft. jogosult egyoldalúan módosítani (így a Smartads.hu Kft. kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy a Smartads.hu Kft. és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a Smartads.hu Kft. a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna. A Smartads.hu Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényt, az azon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, tovább fejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Smartads.hu Kft. -vel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A Smartads.hu Kft. kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben a Rendezvényen a Smartads.hu Kft. üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért a Házirendben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, a Házirendben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Smartads.hu Kft. felelőssége kizárt. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a Smartads.hu Kft. nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Smartads.hu Kft. -vel szemben. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, a gyermekkarszalaggal hozzá rendelt kiskorú személy által vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Smartads.hu Kft., mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében. A Smartads.hu Kft. kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Color Aréna Fesztivál bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A Smartads.hu Kft. a vadállatok és a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.
A Látogató tudomásul veszi, hogy az Smartads.hu Kft. nem felelős semmilyen olyan kárért, vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során, vagy következtében keletkezik a Rendezvényen, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé.
A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Smartads.hu Kft.-t felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Smartads.hu Kft. felelősségi körébe, a DJV Projekt Kft. kizárólag a jogszabályokban foglaltak szerint, jelen ÁSZF-ben foglalt körben tartozik felelősséggel.
A Smartads.hu Kft., annak üzleti partnerei, Közreműködői vagy egyéb Szerződéses partnerei nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy a Látogató elégedett lesz-e a Rendezvénnyel, illetve a Szolgáltatásokkal, vagy az adott jegyre vonatkozó bármely programmal. Továbbá arra sem vállalnak garanciát, hogy a Smartads.hu Kft. által szervezett Rendezvény és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatások zavartalanok és hibamentesek lesznek, illetve hogy az esetleges hibák a Rendezvény alatt (közben) kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Smartads.hu Kft. ad ennek kapcsán, nem teremt garancia érvényesítési jogot.
Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a Smartads.hu Kft. nem áll módjában gondoskodni.

IX. Szankciók:
A Smartads.hu Kft. a jogviszonyt a Rendezvény vonatkozásában, amely tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvén tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a Smartads.hu Kft. érvénytelenítheti, illetve karszalagját a Smartads.hu Kft. eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a Smartads.hu Kft. felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni. A Smartads.hu Kft. a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.
X. Megjelenés, védjegyek és szerzői jogok:
A Smartads.hu Kft. (Color Aréna Fesztivál) weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Smartads.hu Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Smartads.hu Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Smartads.hu Kft.-t, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg. A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Smartads.hu Kft.-vel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Smartads.hu Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Smartads.hu Kft. minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Smartads.hu Kft. korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
XI. Vis Maior
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Smartads.hu Kft. hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Smartads.hu Kft. nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.
XII. Záró rendelkezések
A Smartads.hu Kft. jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni. A Smartads.hu Kft. Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog mindenkori hatályos szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra. A jelen ÁSZF-fel, vagy a Rendezvénnyel kapcsolatos, továbbá a Smartads.hu Kft. által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Smartads.hu Kft. és a Fogyasztó a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Az érvénytelen, vagy jogszerűtlen rendelkezés helyébe a Szervező feltehető akaratához legközelebb álló jogszerű rendelkezés lép. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs sátor és a közönségszolgálati iroda munkatársai várják a Smartads.hu Kft. részéről. Egyéb elérhetőségek a www.colorarena.hu weboldalon és annak aloldalain kerülnek megadásra.
Szeged, 2023. január 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Jelen Adatkezelési szabályzat célja, hogy a www.colorarena.hu weboldalt üzemeltető Smartads.hu Kft. (6720 Szeged, Jókai utca 1.) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat szempontjából Adatkezelő:
Név: Smartads.hu Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6720 Szeged, Jókai utca 1.
Adószáma: 23745850-2-06
Cégjegyzék száma: 06-09-018201
Adatkezelésért felelős személy: Kovács Ádám
Telefonszám: ismeretlen
E-mail: hello@colorarena.hu
önállóan képviseli: Kovács Ádám ügyvezető

A SZABÁLYZAT HATÁLYA
Időbeli hatálya: 2023. január 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
Személyi hatály kiterjed:
az Adatkezelőre,
azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,
továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által üzemeltetett Color Aréna Fesztivál weboldal használata során az Adatkezelő birtokába jutott személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.
JOGSZABÁLYI ALAPOK
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat – így a jogosorvoslati lehetőségeket is – egyebekben az 2011. évi CXII. tv. tartalmazza.

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat egyebekben az 2011. évi CXII. tv. tartalmazza. Jogorvoslati lehetőségek

Ha úgy véled, hogy jogosulatlanul kezeljük személyes adataid, a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. A tiltakozásod – az adataid kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgáljuk és az eredményről írásban tájékoztatunk. Ha a határidőt elmulasztjuk vagy nem teszünk eleget a kérelemben foglaltaknak, jogorvoslatért a Szegedi Törvényszékhez vagy a lakóhelyed/tartózkodási helyed szerint illetékes Törvényszékhez fordulhatsz vagy vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

WEBOLDAL HASZNÁLATA, COOKIE POLICY, JEGYVÁSÁRLÁS ONLINE
A Deja Vu Fesztivál weboldala regisztráció és személyes adat megadása nélkül szabadon látogatható mindenki számára. Az internetes látogatás során a holnapon alkalmazott technológia bizonyos adatokat (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett “cookie”-kat (magyarul: sütiket) használ – amelyek segítenek fokozni a felhasználói élményt és megérteni, hogy mely információk és hirdetések a legérdekesebbek, leghasznosabbak az oldalra látogatók számára. Az így szerzett statisztikai és személyes adatokat a Smartads.hu Kft. kezeli.

A www.colorarena.hu oldal használatával az oldalra látogató beleegyezik a sütik használatába és az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó részeit is elfogadja. Ez a nyilatkozat vonatkozik minden olyan webhelyre vagy harmadik fél (bármely social media) platformján található, a Color Aréna Fesztiválhoz kapcsolódó oldalra és alkalmazásra, amelyeket a Smartads.hu Kft. által vagy nevében működtetett weboldalakon vagy harmadik fél platformjain (a továbbiakban: „weboldalaink”) keresztül értek el vagy használtak.

Ha nem egyezik bele a sütik ilyen módon történő használatába, a böngészőjében le kell tiltania az általunk használt sütiket vagy el kell kerülnie a weboldalainkat.

A weboldalon az online értékesítési felületen történő vásárlás esetén a vásárlás az erre szakosodott Szerződéses partner (Cooltix) bevonásával történik, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. A jegyvásárlás során a Szerződéses partner online felületére történő átirányítás révén a megadott adatokat Szerződéses partner kezeli a szerződéses feltételek és az adatkezelési szabályzata elfogadása alapján.

Az érintett szabadon, azaz nem kötelezően megadott telefonszámát, születési évszámát, e-mail címét a Cooltix jegyértékesítő rendszer szolgáltatta társaságunk részére. Ezen e-mail cím, telefonszám marketing célra, születési évszám statisztikai célra való felhasználásának jogalapja vagy az e-mail cím, telefonszám közérdekből nyilvános adat jellege vagy, az Önök által az adatszolgáltatónak az e-mail cím, telefonszám marketing célra való felhasználására adott hozzájárulása. Amennyiben a továbbiakban nem szeretne értesülni tájékoztató információkról, ajánlatainkról, azt Leiratkozva teheti meg, vagy levélben hello@colorarena.hu email címen.

A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a Smartads.hu Kft. a Jegyvásárló által megadott adatokat megőrzi a Color Aréna Fesztivál kapcsán kezelt adatbázisban, amely adatok kizárólag a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal kerülnek összekapcsolásra.

ADATOK KEZELÉSE, MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE
A Smartads.hu Kft. fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során, a szabályos kezelést megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A személyes adatokat a megtartott Rendezvény lezárásától számított 1 évig tároljuk, ennél hosszabb ideig csak akkor tároljuk, ha a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály arról másképpen nem rendelkezik. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezelünk, illetve továbbítunk személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelez. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat – az adatkezelő/adatfeldolgozó kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítjuk harmadik személyek részére.

Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (az adatkezelés célja megszűnt)
az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen:
az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy hatóság rendelte el.
az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt: amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a számviteli bizonylatnak minősülő iratokat, adatokat az adatkezelő nyolc év elteltével törlik.
Ha az érintett, vagy hatóság adatok kiadása iránti kérelemmel él, úgy azt a kérésről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül adjuk ki. Ha az érintett úgy véli, hogy jogosulatlanul kezeljük személyes adatait, a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást – az adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgáljuk és az eredményről írásban tájékoztatjuk. Ha a határidőt elmulasztjuk vagy nem teszünk eleget a kérelemben foglaltaknak, jogorvoslatért a Szegedi Törvényszékhez vagy az érintett lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival az hello@colorarena.hu e-mail címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén keresztül élhet.
Elérhetőség, amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétel, kérdés, vagy javaslat van:

Smartads.hu Kft.
6720 Szeged, Jókai utca 1. E-mail: hello@colorarena.hu.

Szeged, 2023. január 1.

color aréna festival
2023.12.27. - pick aréna, szeged

Smartads.hu Kft. © 2024. Minden jog fenntartva!